รับออกแบบและผลิตโซ่เฟืองคุณภาพสูง ส่งมอบในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรม

Copyright © 2013 Thai Metro Industry (1973) Co.,Ltd.  All rights reserved.

บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จำกัด เป็นผู้ผลิตโซ่เฟืองส่งกำลังคุณภาพสูง
ภายใต้ตราสินค้า ICM™ มากว่า 40 ปี

บริษัทฯ ทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนา และควบคุมคุณภาพจนได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ คุณภาพโซ่เฟืองของบริษัทฯ สามารถทดสอบผ่าน
มาตรฐานต่างๆ จนได้ส่งออกไปสู่ลูกค้าชั้นนำทั้งในญี่ปุ่น อเมริกาและยุโรป

อีกทั้งบริษัทฯได้เป็นผู้ผลิตโซ่เฟืองเพื่อใช้ติดตั้งในการประกอบเครื่องจักรกล
การเกษตรของผู้ผลิตระดับโลก นอกจากนี้บริษัทฯ รับออกแบบและผลิตโซ่เฟืองตาม
ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ซึ่งสามารถผลิตและส่งมอบในระยะเวลาอัน
รวดเร็ว คุณภาพสูงสุด ในราคาที่เป็นธรรม โดยยึดมั่นเป้าหมาย
เพื่อเป็น ”ผู้ผลิตโซ่เฟืองคุณภาพชั้นเลิศระดับโลก”